ריכוז צרכים והגדרת דרישות

זהו השלב הראשון, ובו יועץ התקשורת מקבל מהלקוח את הצרכים, ובהתאם לכך מגדירים את הדרישות למערכות. בשלב זה מתבצעות הפעילויות הבאות:

 • היכרות עם המצב הקיים
 • קבלת דרישות מן האחראי על המערכת
 • ריכוז הצרכים והגדרת הדרישות, כולל ביצועים, פונקציונליות
 • קישורים נדרשים - מערכתיים וגיאוגרפיים
 • תאום ראשוני עם התכנון האדריכלי
 • פגישות עם משתמשים ואנשי מפתח, שיקבעו על ידי הלקוח
 • סוגי תקשורת נדרשים
 • כמויות וסוג של משתמשים - בפירוט או לפי קריטריונים
ריכוז צרכים והגדרת דרישות

תכנון כללי

בשלב השני אנו מנתחים את הדרישות ויועץ התקשורת מבצע תכנון ראשוני/כללי, כאשר:

 • ניתוח הצרכים יהווה בסיס להמשך התכנון
 • התכנון הכללי יציג פתרונות אפשריים למערכת
 • התכנון מביא בחשבון את אילוצי המצב הקיים, ואת הדרישות והצרכים
 • שיפור וניצול הקיים (שימור השקעה), בשילוב עם עבודות חדשות
 • תאום ואינטגרציה עם מערכות אחרות
 • אומדן עלויות והשוואה בין חלופות
 • המלצה על החלופה המועדפת
 • תוכנית למימוש והקמת המערכות לפי סדר עדיפויות
תכנון כללי

תכנון מפורט

התכנון המפורט מציג את כל פרטי התכנון, ומגדיר במדויק את כל המרכיבים באמצעות מפרט טכני, תוכניות וכתב כמויות. שלב זה כולל גם אפיון ותכנון של חדרי המחשב והתקשורת.

 • תצורת שלד התשתית
 • ארכיטקטורת הרשת
 • רשתות מקומיות וציוד  LAN
 • הרשת הרחבה וציוד WAN - נתבים, FIREWALL, מודמים
 • גישה מרחוק
 • קווי תקשורת ותמסורת
 • קיבולת המערכת - כמויות שלוחות, קווים, עורקים – וגידול עתידי
 • קישור עם מערכות אחרות
 • תכונות נדרשות
 • גיבויים
 • שליטה ובקרה
תכנון מפורט

מכרז

המפרט הטכני מופץ ע"י IST או ע"י הלקוח כמכרז, או כבקשה לקבלת הצעות:

 • המפרט הטכני יהווה בסיס למסמך בקשה לקבלת הצעות מספקים
 • הבקשה תופץ על-ידי הלקוח לספקים, שיקבעו על ידו
מכרז

בחינת הצעות

בשלב זה אנו בוחנים את ההצעות שנתקבלו, או מסייעים ללקוח בבחינת ההצעות:

 • קבלת ההצעות ובדיקתן - טכנית וכלכלית
 • ניתוח עלות/תועלת
 • המלצה על ההצעה העדיפה
 • סיוע ללקוח במשא ומתן מול המציעים, ע"י הצפת נקודות בעייתיות בגוף ההצעה
בחינת הצעות

ליווי ופיקוח

ליווי ופיקוח ע"י יועץ תקשורת במהלך הקמת המערכת, במטרה לוודא, שהקבלן מבצע את העבודה באופן מקצועי, וכנדרש במפרט הטכני, כולל:

 • אישור פריטים לפני אספקה
 • הגדרת העבודה לקבלן  (SOW)
 • סיור לקראת ביצוע עם הקבלן, לסימון ואיתור פיזי של התוואים, המעברים ונקודות הקצה
 • תאום בין עבודות הקבלן לבין עבודות של קבלנים אחרים
 • פיקוח על איכות הביצוע והקפדה על מימוש, כנדרש על פי התכנון
 • מעקב לוח זמנים, תוך בדיקת התאמתו לתוכנית העבודה, ודיווח לממונים, על פי קצב ההתקדמות
 • מדידת כמויות, בדיקה ואישור חשבונות של הקבלן
 • ליווי שוטף בכל נושא שידרש, לרבות סיוע בתהליכי קבלת החלטות, והשתתפות בפגישות ודיונים שונים
ליווי ופיקוח

בדיקות קבלה

 • ביצוע מבחני קבלה לתשתית ולמערכת שתוקם
 • בדיקות הפעלה
 • מסירת המערכת במצב פעולה מלא
 • בדיקת התיעוד
בדיקות קבלה

סיוע שוטף

סיוע בתחזוקה שוטפת ופתרון בעיות, לרבות:

 • הרחבות, שינויים ותוספות
 • טיפול בבעיות לאחר ההפעלה
 • כתיבת מפרט לאחזקה
 • תיאומים מול "בזק" וספקים אחרים
 • חוזי שרות ומעקב
 • סיוע בבחינת ציוד חדש שיידרש בעתיד
סיוע שוטף